Przychody spółki wyniosły 56,81 mld koron, wobec 53,89 mld koron w I kwartale 2010 r. To oznacza wzrost o 5,4 proc., podczas gdy rynek oczekiwał spadku w ujęciu rok do roku o około 2 proc.

Kurs ČEZ-u na giełdzie w Pradze rośnie dziś przed południem o około 1 proc., zaś w Warszawie o 2,2 proc.

ČEZ poinformował też, że zawarł już umowy dotyczące sprzedaży 87 proc. przyszłorocznej produkcji energii elektrycznej oraz 32 proc. produkcji zaplanowanej na 2013 rok. Nie ujawniono cen, po jakich podpisano kontrakty.

Produkcja ČEZ-u w I kwartale tego roku spadła w ujęciu rok do roku o około 4 proc., do 19,2 TWh. Zarząd koncernu zapowiada jednak, że w całym 2011 r. produkcja będzie o około 4 proc. wyższa niż rok wcześniej. Przy czym wzrost produkcji z dwóch elektrowni atomowych, jakie należą do ČEZ-u (Temelin i Dukovany), miałby być większy o około 5 proc. w ujęciu rok do roku. Koncern planuje bowiem skrócenie planowanych przestojów technologicznych w tych siłowniach.

Jądrowe elektrownie odpowiadały w zeszłym roku za około 41 proc. ogółu produkcji energii w ČEZ-ie.