Zysk netto narastająco po 3 kwartałach wyniósł 1,745 mld zł, wobec oczekiwań na poziomie 1,76 mld zł i 1,83 mld zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny w III kw. wyniósł 778 mln zł wobec 631 mln zł oczekiwanych i 789 mln zł rok wcześniej.