Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że nowy cennik PGNiG przedłożony w URE na I kwartał przyszłego roku zakłada "bardzo istotną", dwucyfrową podwyżkę cen gazu.

"Możemy stwierdzić, że przedsiębiorstwo wnioskuje o wysoki wzrost cen" - powiedział PAP Olędzki.

"PGNiG złożył jednocześnie dwa wnioski: jeden o zatwierdzenie korekty obowiązującej taryfy, drugi o nową taryfę na I kwartał 2012 roku. Urząd prowadzi zatem dwa odrębne postępowania administracyjne. W obu przypadkach wnioski przedsiębiorstwa poddawane są szczegółowej analizie" - dodał.

Przedstawiciel regulatora podkreślił jednocześnie, że przed zakończeniem postępowania URE nie udzieli informacji dotyczących jego przebiegu, jak i zawartości wniosków.

Rzeczniczka PGNiG Joanna Zakrzewska w rozmowie z PAP poinformowała, że spółka nie podaje, jaka jest skala wnioskowanej podwyżki cen.