Kontrakt obejmujący 6-7 proc. rocznego zużycia gazu (ok. 40 mln metrów sześciennych) przez Police podpisany został na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Współpraca z nowym dostawcą pozwolić ma na znaczne oszczędności; bliższych szczegółów nie ujawniono.

- Rozpoczynamy dywersyfikację źródeł gazu od kilku procent naszego zapotrzebowania. Liczymy, że w kolejnych latach będziemy mogli pozyskiwać nawet do 25 proc. gazu z innych źródeł. PGNiG pozostanie jednak głównym dostawcą błękitnego paliwa dla Polic – mówi tylko Krzysztof Jałosiński, prezes Polic.