Strata przed opodatkowaniem na poziomie grupy wyniosła 1,11 mln dol. wobec 3,45 mln dol. straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 10,87 mln dol. wobec 3,37 mln dol. rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2011 roku spółka miała 9,59 mln dol. skonsolidowanej straty netto wobec 15,31 mln dol. straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 20,93 mln dol. wobec 4,57 mln dol.

Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego pomniejszone o koszty należności koncesyjnych spółki wzrosły do 8,80 mln dolarów z 2,83 mln dolarów przed rokiem.

"W pozostałych miesiącach roku 2011 spółka zamierza wykonać dwa dodatkowe odwierty na Ukrainie, podłączyć dwa lub trzy nowe odwierty, a także wykonać szczelinowanie dwóch odwiertów (O-6 oraz O-8), pogłębić lub zmodernizować maksymalnie sześć odwiertów. Po włączeniu tych odwiertów do eksploatacji przewiduje się, że do końca roku nastąpi istotne zwiększenie produkcji w stosunku do średniego wrześniowego poziomu ok. 11 100 Mcf/d (brutto). (...) Kierownictwo przewiduje, że Spółka zakończy 2012 rok z produkcją na poziomie znacząco wyższym od bieżącego dzięki nowym odwiertom, programom stymulacji odwiertów oraz ich modernizacji." - czytamy w sprawozdaniu kierownictwa.