W ocenie części analityków powodem zwyżki mogły być informacje o planowanych przez grupę kapitałową inwestycjach.

Wczoraj zarząd spółki podał, że w przyszłym roku wydatki inwestycyjne mogą wynieść ok. 8 mld zł. Z tej kwoty 3 mld zł grupa przeznaczy na zakup Vattenfall Heat Poland, do którego należą warszawskie elektrociepłownie. Do finalizacji transakcji powinno dojść w pierwszych dniach stycznia.

– Z planowanych na przyszły rok wydatków 1,3 mld zł to inwestycje w gazociągi dystrybucyjne, 600 mln zł przeznaczymy na budowę podziemnych magazynów gazu, a 1,1 mld zł na poszukiwania ropy i gazu w Polsce i za granicą. Około 1 mld zł wyniosą z kolei inwestycje dotyczące wydobycia – mówi Sławomir Hinc, wiceprezes PGNiG.

Dodaje, że pozostałe pieniądze spółka przeznaczy m.in. na inwestycje kapitałowe. Głównym źródłem finansowania projektów będą obligacje.