Inwestycja realizowana przez sanocki oddział PGNiG ma na celu dostosowanie infrastruktury gazowej do obecnych wymogów, jakie stawiane są instalacjom kopalni gazu włączonych do systemu gazowego. W ramach umowy Atrem dostarczy m.in. urządzenia do pomiaru zawartości pary wodnej w gazie w ośrodkach kopalń Łańcut, Przemyśl, Tarnów i Ustrzyki.

- Podpisana dziś umowa jest potwierdzeniem, że perspektywy budownictwa przemysłowego na nadchodzące lata są dobre i spodziewany jest dalszy wzrost wartości inwestycji w tym obszarze. Nasz obecny portfel odzwierciedla to zjawisko już dziś, ponieważ zlecenia z obszaru energetyki i gazu stanowią jego znaczącą część, która wykazuje tendencję wzrostową – poinformował Konrad Śniatała, prezes Atremu.

Obecnie w portfelu grupy Atrem na 2012 r. znajdują się kontrakty na łączną kwotę prawie 120 mln zł. W tym samym czasie roku ubiegłego wartość portfela wynosiła 90 mln zł. Grupa realizuje obecnie około 160 projektów.

– Analizując strukturę i wartość naszego portfela, patrzymy na rok 2012 ostrożnie, ale z optymizmem. Widzimy potencjał wzrostu sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego – podkreślił Śniatała.