Jak poinformowała w czwartek spółka, w jednej z przyznanych jej przez norweskie Ministerstwo ds. Węglowodorów i Energii licencji PGNiG obejmie 50 proc. udziałów, co oznacza, że po raz pierwszy będzie operatorem takiego przedsięwzięcia. W drugiej licencji PGNiG obejmie 20 proc. udziałów, a w kolejnej - będącej rozszerzeniem istniejącej licencji - 30 proc.

"Przyznanie statusu operatora na licencji PL648S stanowi istotny krok dla spółki. Jest to pierwsze operatorstwo przyznane PGNiG Norway i świadczy o naturalnym rozwoju spółki. To także pierwsze operatorstwo dla Grupy PGNiG w projekcie podmorskiego poszukiwania ropy i gazu, które podkreśla rolę PGNiG Norway jako centrum kompetencyjnego w pracach typu +offshore+ w Grupie PGNiG" - zaznaczyła spółka.

PGNiG podkreśla, że pozyskanie udziałów w licencjach jest ważnym elementem strategii na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, zgodnie z którą PGNiG Norway koncentruje swoją działalność wokół kluczowych obszarów, jak złoże Skarv, gdzie posiada prawie 12 proc. udziałów. Obszar wszystkich trzech przyznanych licencji jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Skarv - podkreśliła spółka.

Złoże Skarv położone jest na Morzu Norweskim, ok. 300 km na północny-zachód od Trondheim, gdzie głębokość wody waha się pomiędzy 325 a 450 metrów. W 2012 r. wydobycie z niego ma wynieść 0,25 mln ton ropy i 0,24 mld metrów sześc. gazu.