PGNiG początkowo zamierzało sprzedać papiery dłużne nominowane w euro w zeszłym roku. Odłożyło jednak emisję na ten rok, tłumacząc, że chce zaczekać na poprawę warunków rynkowych. W grudniu wiceprezes spółki do spraw finansowych Sławomir Hinc mówił, że w mocy pozostaje plan zaoferowania inwestorom w pierwszej transzy papierów o wartości 0,5 mld euro.

Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na sfinansowanie programu inwestycyjnego, przewidującego rozwój segmentu wydobycia ropy naftowej i gazu oraz zaangażowanie w sektor energetyczny. Planowane wydatki na ten cel do 2015 r. to 27 mld zł. W ubiegłym miesiącu PGNiG przejęło aktywa energetyczne Vattenfalla w Warszawie za 2,96 mld zł.