Zaproponowano też wydłużenie zezwolenia na nabywanie akcji własnych do końca października 2013 r., czyli o rok dłużej niż zatwierdzono w kwietniu ub.r. Spółka będzie je mogła wykorzystać przy rozliczeniu ewentualnej transakcji, jak w przypadku przejęcia Slovnaftu i Pearl, na wykonanie opcji kupna lub przeznaczyć do umorzenia.

W pierwszym przypadku chodzi o wykup akcji chorwackiego koncernu INA od tamtejszego rządu. Węgierski MOL chce odkupić 8 proc. akcji, by przejąć kontrolę nad spółką. Obecnie ma już 47 proc. walorów INA. Ilość nabywanych w ramach buy-backu papierów nie może przekroczyć 25 proc. kapitału zakładowego spółki.