Firma McDaniel & Associates wyceniła wartość udziału Petrolinvestu w zasobach perspektywicznych kontraktu OTG, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa sukcesu, na kwotę 2,332 miliarda USD.

"Raport został przygotowany celem aktualizacji wyceny perspektywicznych zasobów węglowodorów Kontraktu OTG, przy uwzględnieniu wyników Raportu Niezależnego Eksperta (Competent Person Report) na temat Kontraktu OTG z dnia 12 października 2011 r. ("CPR z października 2011 r."), opublikowanego przez Spółkę raportem bieżącym nr 108/2011, zaktualizowanego w oparciu o wyniki ukończonego w 2011 roku odwiertu Shyrak 1 - dodano w komunikacie.

"W kwietniu 2012 roku ważona ryzykiem wartość zaktualizowana netto (po opodatkowaniu) zasobów perspektywicznych struktury Shyrak została oszacowana, przy zastosowaniu 10% stopy dyskontowej, na 301,1 mln USD, wobec 126,7 mln USD według wyceny z lipca 2009 roku" - napisano w raporcie.

"Raport z Wyceny z kwietnia 2012 r. zawiera również analizę wrażliwości na prognozowaną cenę gazu ziemnego. Ważona ryzykiem zaktualizowana wartość netto (po opodatkowaniu) zasobów Kontraktu OTG dla rzeczywistej ceny gazu w wysokości 4 USD/Mcf (tysięcy stóp sześciennych), 5 USD/Mcf i 6 USD/Mcf została oszacowana, przy zastosowaniu 10% stopy dyskontowej, odpowiednio na 2,055 miliarda USD, 2,332 miliarda USD i 2,583 miliarda USD." -  podano w raporcie.

Zaraz po ogłoszeniu informacji kurs akcji Petrolinvestu rósł o nawet 19 proc., o godz. 14.11 walory spółki rosną o 9,27 proc. i za jedną akcję trzeba zapłacić 2,23 zł.