PGE pozytywnie zaskoczył wynikami

Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna zarobiła w I kwartale tego roku 1,53 mld zł wobec 1,2 mld zł rok wcześniej

Aktualizacja: 15.05.2012 10:06 Publikacja: 15.05.2012 08:20

PGE pozytywnie zaskoczył wynikami

Foto: Bloomberg

Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 1,299 - 1,452 mld zł, a mediana wyniosła 1,401 mld zł.

Zysk operacyjny PGE wyniósł w I kwartale prawie 1,824 mld zł, co oznacza wzrost o 24 proc. rdr. Konsensus PAP zakładał EBIT na poziomie 1,701 mld zł.

EBITDA wzrosła o 19 proc. rdr do 2,537 mld zł. Rynek oczekiwał 2,431 mld zł na poziomie EBITDA.

EBITDA oczyszczona o KDT, rozwiązaną rezerwę na KDT w wysokości 130 mln zł i koszty dobrowolnych odejść wyniosła 2,442 mld zł.

Przychody grupy wyniosły 7,908 mld zł wobec 7,27 mld zł w analogicznym okresie 2011 roku. Analitycy oczekiwali tymczasem 7,752 mld zł przychodów.

Spółka podała, że wzrost przychodów to efekt wzrostu sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym, w związku ze wzrostem wolumenu produkcji oraz cen sprzedaży energii elektrycznej, wzrostu przychodów ze sprzedaży energii do odbiorców finalnych, wzrostu przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii. Ujemny wpływ na przychody miało osiągnięcie niższych o 114,6 mln zł przychodów z tytułu rekompensat KDT.

Koszt własny sprzedaży w I kwartale 2012 roku wzrósł o ok. 9 proc. rdr do 5,646 mld zł. Koszty ogólnego zarządu spadły o ok. 3 proc. rdr do 178,7 mln zł.

CAPEX w I kwartale 2012 roku wyniósł prawie 605 mln zł.

W I kwartale PGE wyprodukowała 15,41 TWh energii (wzrost o 10 proc. rdr).

Grupa sprzedała w tym okresie 24,76 TWh energii elektrycznej wobec 22,19 TWh rok wcześniej. Spółki z grupy zakupiły 10,69 TWh energii elektrycznej spoza Grupy PGE wobec 9,62 TWh rok wcześniej.

W I kwartale 2012 roku sprzedaż ciepła wyniosła w grupie PGE 9,25 mln GJ, co oznacza spadek o 2 proc. rdr.

Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 1,299 - 1,452 mld zł, a mediana wyniosła 1,401 mld zł.

Zysk operacyjny PGE wyniósł w I kwartale prawie 1,824 mld zł, co oznacza wzrost o 24 proc. rdr. Konsensus PAP zakładał EBIT na poziomie 1,701 mld zł.

Pozostało 85% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży