23 lipca 2012 r. minister gospodarki, Waldemar Pawlak, podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych (LKI) oraz współpracy w zakresie obiektów energetyki jądrowej.

- Społeczności lokalne mają prawo do wszechstronnej informacji na temat działania elektrowni jądrowej, zarówno korzyści, jak i utrudnień z tym związanych. Lokalne Komitety Informacyjne umożliwią uzyskanie pełnej wiedzy przede wszystkim na temat bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów jądrowych – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Hanna Trojanowska.

Powoływane przez mieszkańców komitety będą reprezentować lokalną społeczność wobec inwestora oraz operatora elektrowni jądrowej. Przewodniczący LKI będzie mógł organizować cykliczne spotkania z kierownictwem tych jednostek, przedstawiać opinie obywateli oraz wnioskować o uzyskanie informacji i wyjaśnień, m.in. nt. wpływu obiektu na zdrowie ludzi i środowisko. Inwestor lub operator będą zobowiązani udzielić takich informacji i wyjaśnień w ciągu 14 dni.

W przypadku wniosku o udzielenie informacji związanej ze zdarzeniem objętym Międzynarodową Skalą Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych (INES) odpowiedź będzie udzielana niezwłocznie.

Uzyskane informacje będą przekazywane wszystkim mieszkańcom gmin za pośrednictwem biuletynów informacyjnych lub stron internetowych.