Nie podano jednak nazw firm zakwalifikowanych do drugiego etapu. Polegać on ma na rozmowach, których wynikiem będzie omówienie kwestii związanych z realizacją inwestycji, w tym doprecyzowanie szczegółów technicznych. Następnie, uczestnicy dialogu otrzymają dokumentację ustalającą warunki realizacji inwestycji i zostaną zaproszeni do złożenia ofert zawierających m.in. oferty cenowe.

Na podstawie ofert końcowych wyłoniony będzie Generalny Realizator Inwestycji.

Terminal Naftowy - największa tego typu inwestycja realizowana w Polsce - powstanie na terenie gdańskiego Portu Północnego, na obszarze ok. 29 hektarów. Plan zakłada budowę około 20 zbiorników różnej wielkości, od 10 tys. do blisko 63 tys. m

3

. W ramach inwestycji powstanie także niezbędna infrastruktura towarzysząca m.in. drogi, parkingi, a także rurociągi zewnętrzne łączące terminal z Naftoportem oraz bazą PERN-u w Gdańsku.