PGNiG nie planuje dywidendy, będzie inwestować

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) nie planuje wypłaty dywidendy za 2012 rok, a posiadane środki chce przeznaczyć na inwestycje związane głównie z poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, podała spółka

Publikacja: 19.03.2013 18:37

Zarząd zarekomenduje, by zysk bilansowy za 2012 rok w wysokości ponad 1,9 miliarda złotych i zysk zatrzymany wynoszący prawie 626 milionów powiększył kapitał zapasowy. Spółka chce bowiem utrzymać wysoki poziom nakładów na inwestycje.

- W 2013 roku PGNiG zamierza przeznaczyć na inwestycje w segmencie poszukiwanie i wydobycie około 2,4 miliarda złotych. W Polsce spółka planuje poszukiwanie gazu zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych - głosi komunikat.

PGNIG podało, że w tym roku planuje prowadzenie prac wiertniczych w 33 otworach. W ramach poszukiwania złóż konwencjonalnych planuje wiercenie 20 otworów, na co zamierza przeznaczyć około 360 milionów złotych.

Natomiast w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych planowane jest wiercenie 13 otworów - tu przewidywane nakłady inwestycyjne wynoszą około 500 milionów. PGNiG będzie również kontynuować prace poszukiwawcze poza granicami kraju.

- Znaczną część środków finansowych spółka zamierza zainwestować w zagospodarowanie złóż i odwiertów oraz modernizację i rozbudowę istniejących kopalni gazu ziemnego (około 960 milionów złotych) - głosi komunikat.

Ponadto w tym roku PGNiG realizować będzie projekty inwestycyjne w pozostałych segmentach działalności. Prowadzić będzie między innymi budowę i rozbudowę podziemnych magazynów gazu, na co planuje ponieść nakłady w wysokości około 600 milionów złotych.

Zarząd zarekomenduje, by zysk bilansowy za 2012 rok w wysokości ponad 1,9 miliarda złotych i zysk zatrzymany wynoszący prawie 626 milionów powiększył kapitał zapasowy. Spółka chce bowiem utrzymać wysoki poziom nakładów na inwestycje.

- W 2013 roku PGNiG zamierza przeznaczyć na inwestycje w segmencie poszukiwanie i wydobycie około 2,4 miliarda złotych. W Polsce spółka planuje poszukiwanie gazu zarówno ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych - głosi komunikat.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie