MAEA chwali polski program jądrowy

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej pozytywnie ocenili przygotowania Polski do wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej

Publikacja: 27.03.2013 17:57

W ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR) eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) pozytywnie ocenili przygotowania Polski do wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Wśród mocnych stron naszego kraju wymienili m.in. wysokie standardy współpracy z kluczowymi interesariuszami w ramach konsultacji krajowych i międzynarodowych, oraz nowoczesne prawo dotyczące energetyki jądrowej. Członkowie misji odwiedzili Warszawę w dniach 18-22 marca 2013 r.

Celem wizyty ekspertów Agencji było wsparcie starań Polski w przygotowaniach do wdrożenia PPEJ oraz ocena rozwoju krajowej infrastruktury jądrowej. MAEA opracowała wytyczne, które pomagają krajom wprowadzającym energetykę jądrową zapewnić bezpieczne, odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie tej technologii. O przeprowadzenie misji INIR Polska wystąpiła w 2009 r.

- Wyniki misji MAEA bardzo nas satysfakcjonują, ale i motywują do dalszych starań w przygotowaniu programu jądrowego – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska. Podkreśliła, że Polska wdraża PPEJ w oparciu o najlepsze standardy i przy bliskiej współpracy z Agencją. - Nadal będziemy korzystać z zaplecza eksperckiego oraz 50-letniego doświadczenia, jakim dysponuje Agencja, by móc wdrożyć ten pionierski w skali krajowej projekt – dodała.

Wnikliwej analizie poddano 19 obszarów PPEJ, w tym m.in.: ramy prawne polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem PPEJ, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, ramy prawne, obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rozwój zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego, zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw.

- Polska zrobiła bardzo duży postęp w rozwoju krajowej infrastruktury jądrowej. W wielu obszarach zostały spełnione wymogi dla krajów, gdzie projekty jądrowe są na kolejnych, zaawansowanych etapach realizacji – powiedział przewodniczący misji INIR Juan Carlos Lentijo. Podkreślił zaangażowanie MG i inwestora w rozwój współpracy, w tym w ramach konsultacji transgranicznych.

W INIR wzięły udział kluczowe podmioty zaangażowane w realizację Programu, tj.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Agencja Atomistyki, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz firmy -  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ1 Sp. z o.o.– inwestor/operator pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Ostatnio misje INIR realizowane były w 9 krajach, m.in. w: Wietnamie, Białorusi, Chile, Indonezji, Republice Południowej Afryki czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. We wstępnej ocenie polskiego programu eksperci MAEA wyróżnili dobre praktyki, w tym proces konsultacji prowadzonych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Przekazano też rekomendacje i zalecenia co do dalszego rozwoju Programu. Całościowy Raport zostanie przekazany Polsce w czerwcu.

W ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR) eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) pozytywnie ocenili przygotowania Polski do wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Wśród mocnych stron naszego kraju wymienili m.in. wysokie standardy współpracy z kluczowymi interesariuszami w ramach konsultacji krajowych i międzynarodowych, oraz nowoczesne prawo dotyczące energetyki jądrowej. Członkowie misji odwiedzili Warszawę w dniach 18-22 marca 2013 r.

Celem wizyty ekspertów Agencji było wsparcie starań Polski w przygotowaniach do wdrożenia PPEJ oraz ocena rozwoju krajowej infrastruktury jądrowej. MAEA opracowała wytyczne, które pomagają krajom wprowadzającym energetykę jądrową zapewnić bezpieczne, odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie tej technologii. O przeprowadzenie misji INIR Polska wystąpiła w 2009 r.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał