Jak informuje spółka w komunikacie inwestycja zostanie wykonana w systemie pod klucz. Kontrakt z dostawcą energii PPC „Public Power Corporation" został podpisany 9 marca bieżącego roku. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 1,4 mld euro.

- Ten kontrakt stanowi dowód nadzwyczajnych kompetencji Hitachi Power Europe w dziedzinie energetyki opartej na węglu brunatnym - zaznaczył Klaus Dieter Rennert, prezes HPE. - W końcu na całym świecie istnieje niewiele firm zajmujących się konstrukcją urządzeń i instalacji przemysłowych, które, podobnie jak i my, dysponowałyby tak szeroką wiedzą techniczną w sferze planowania i budowy elektrowni opalanych węglem brunatnym – dodał.

Oferta HPE i Terny, greckiej firmy zajmującej się konstrukcją obiektów przemysłowych, zwyciężyła w międzynarodowym przetargu. Jako podwykonawca Terny, HPE będzie odpowiedzialne za projekt inżynieryjny elektrowni. Firma dostarczy również generator pary wraz z urządzeniami towarzyszącymi, a razem ze spółką macierzystą, Hitachi, turbinę parową oraz rozwiązanie do kompletnego oczyszczania gazów wylotowych. Terna  z kolei zbuduje i uruchomi elektrownię.