Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 3 mld zł. Umowa zapewni  dostawy gazu ziemnego na potrzeby planowanego do uruchomienia w 2015 r., kogeneracyjnego bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Gorzów o mocy 138 MWe netto. Na potrzeby tej inwestycji PGNiG SA będzie dostarczało gaz ziemny ze złóż krajowych, w tym z niedawno otwartej kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów, w pobliżu której zlokalizowana jest Elektrociepłownia Gorzów.

- Rozwój krajowego upstreamu jest strategicznym celem PGNiG na przyszłość. Priorytet Spółki to także rozszerzanie i pogłębianie współpracy z polskimi firmami. Dzisiejsza umowa jest kolejnym krokiem w tym kierunku, a pozyskanie tak znacznego klienta, jakim jest Polska Grupa Energetyczna, dowodzi także, że pewność i bezpieczeństwo dostaw są ciągle w cenie - powiedział Jerzy Kurella, p.o.  Prezesa Zarządu PGNiG SA.

- Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu jako części paliwa gazu zaazotowanego z lokalnych kopalni, umożliwia uzyskanie lokalnego efektu synergii oraz znacznie niższych cen gazu w stosunku do gazu taryfowanego. Rozpoczyna się nowy etap w funkcjonowaniu naszego gorzowskiego oddziału, który przyniesie wymierne korzyści zarówno naszej spółce, jak również całemu regionowi i oczywiście naszym kontrahentom – powiedział Waldemar Szulc, Wiceprezes Zarządu PGE GiEK SA.

Umowa została podpisana na okres 20 lat, licząc od daty rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego. Zgodnie z jej zapisami, dostawy gazu zostaną uruchomione po oddaniu bloku do użytku. PGNiG SA sprzeda PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA 281 mln m3 gazu ziemnego rocznie.