Pierwszy projekt PIR

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. zawarły pierwsze porozumienie dotyczące udzielenia finansowania projektu inwestycyjnego z Lotos Petrobaltic

Publikacja: 07.10.2013 16:26

Pierwszy projekt PIR

Foto: Bloomberg

Polskie Inwestycje Rozwojowe  oraz Lotos Petrobaltic podpisały porozumienie dotyczące finansowania projektu inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim. Koncesję na eksploatację złoża posiada LPB, a inwestycja ma być realizowana poprzez spółkę specjalnego przeznaczenia.

- Inwestycja w projekt zagospodarowania złoża B8 jest inwestycją o przeciętnej ekspozycji na ryzyko, ponieważ PIR inwestuje tylko w projekty o niskim lub średnim ryzyku, jakie zazwyczaj mieszczą się w zakresie działalności funduszy infrastrukturalnych lub private equity. Projekty wysokiego ryzyka, typowe dla venture capital, są wykluczone– podkreśla Mariusz Grendowicz, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Dotychczasowe prace nad rozwojem projektu B8 były finansowane ze środków własnych Lotosu. Podpisane porozumienie przewiduje, że na dalsze potrzeby realizacji prac powołana zostanie w pełni zależna od LPB spółka celowa. Spółka ta zrealizuje pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmują miedzy innymi przebudowę posiadanej przez LPB platformy wiertniczej na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie ostatnich przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertów zatłaczających.

- Uruchomienie komercyjnej produkcji ze złoża B8 planujemy na koniec 2015 r. Jego potencjał wydobywczy szacujemy na 3,5 mln ton ropy naftowej. Rocznie z tego złoża Lotos Petrobaltic zakłada pozyskiwanie około 220 tysięcy ton ropy naftowej – podkreśla Zbigniew Paszkowicz, prezes Lotos Petrobaltic S.A. i wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy Lotos S.A.

- Nasze zaangażowanie w projekt eksploatacji złoża B8 na Morzu Bałtyckim wpisuje się całkowicie w założenia działalności spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Cieszę się, że pierwszy projekt PIR przyczyni się także do zwiększenia dywersyfikacji dostępu Polski do źródeł energii – mówi Mariusz Grendowicz, prezes PIR.

Po podpisaniu finalnych umów projekt będzie współfinansowany przez podmioty zewnętrzne, w tym PIR oraz banki komercyjne.

- Segment poszukiwań i wydobycia jest priorytetem strategii Lotosu do 2015 roku. W ramach realizacji programu „Efektywność i Rozwój 2013-15" głównym obszarem działań spółki Lotos Petrobaltic jest Morze Bałtyckie. Bazując na dostępnych szacunkach geologicznych potencjalne zasoby koncesji spółki na tym akwenie wynoszą blisko 30 mln ton ropy naftowej. Ich optymalne wykorzystanie pozwoli nam wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Cieszymy się i doceniamy fakt, że pomogą nam w tym Polskie Inwestycje Rozwojowe – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos S.A.

Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) powstała w ramach Programu Inwestycje Polskie. Celem Programu Inwestycje Polskie jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych na terytorium Polski. Misją PIR jest przyczynianie się do wzrostu PKB oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Spółka PIR S.A. została zarejestrowana w dniu 19 czerwca 2013 roku.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie