Przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej, budową lub modernizacją infrastruktury gospodarką odpadami oraz inwestycje z obszaru odnawialnych źródeł energii to najczęstsze projekty biznesowe wspierane finansowo w tym roku na terenie Wielkopolski przez Bank Ochrony Środowiska. Klienci indywidualni zainteresowani byli w ogromnej większości kredytami na kolektory słoneczne - aż 70 proc. zaciągniętych przez nich zobowiązań finansowało właśnie zakup i montaż paneli słonecznych.

Wśród kredytowanych przedsięwzięć w bieżącym roku na terenie Wielkopolski znalazły się m.in. dwa ciekawe projekty z branży OZE. Pierwszy z nich to budowa Elektrowni Biogazowej o mocy 2,126 MW w Koninie. Inwestycja jest współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach uzyskanej dotacji i pożyczki (program Green Investment Scheme). W ramach tego przedsięwzięcia zostanie wybudowana biogazownia rolnicza, której podstawowym substratem będzie wywar pogorzelniany, a w uzupełnieniu kiszonka z kukurydzy i traw. Termin realizacji przypada na III kwartał 2014 r.

Drugi „zielony i energetyczny" projekt współfinansowany przez BOŚ Bank, to budowa Małej Elektrowni Wodnej o mocy 360 kW na Noteci niedaleko miejscowości Rosko. Ta inwestycja współfinansowana jest z kolei przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny i pożyczka Funduszu). Zakłada ona montaż 6 wodnych turbin ślimakowych o mocy 60 kW każda, wraz z wyposażeniem. Wybudowanie MEW pozwoli na stworzenie możliwości produkcji energii elektrycznej na poziomie 2002,50 MWh rocznie. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na połowę 2014 r.