Duży potencjał drzemie w energii ze słońca

Energetyka słoneczna, mimo właściwych jej ograniczeń, może dynamicznie rozwijać się w naszej części Europy – pokazują doświadczenia Niemiec.

Publikacja: 27.11.2013 04:55

Duży potencjał drzemie w energii ze słońca

Foto: Bloomberg

Tam łączna moc instalacji fotowoltaicznych w systemie energetycznym wynosi już niemal 30 tys. megawatów. Dla porównania – w Polsce wszystkie energetyczne moce wytwórcze mają łącznie moc ok. 37 tys. megawatów.

Wprowadzony w Niemczech system wsparcia dla energetyki opartej na słońcu jest obecnie tematem szerokich dyskusji. Sceptycy wskazują, że system gwarantowanych taryf okazał się zbyt kosztowny i doprowadził do przerostu inwestycji nad faktycznymi potrzebami kraju. Niemieckie doświadczenia bezapelacyjnie pokazują jednak, że stworzenie korzystnych warunków do inwestowania przyciąga inwestorów jak magnes.

W Polsce energetyka słoneczna jest wciąż w powijakach. Moc instalacji opartych o tę technologię nie osiągnęła jeszcze 2 MW. Ale nawet niewielki impuls w postaci mechanizmów wsparcia mógłby rozruszać ten rynek.

O tym, że Polacy są chętni do indywidualnych inwestycji w energetykę odnawialną, świadczy dynamiczny rozwój segmentu kolektorów słonecznych, które wykorzystuje się do ogrzewania wody. Jak wynika z analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), polski rynek kolektorów w ubiegłym roku stał się pod względem wielkości drugim rynkiem w całej Unii Europejskiej. Żadna inna polska branża OZE nie może poszczycić się taką skalą rozwoju.

Mimo że kolektory słoneczne wykorzystuje w Polsce już ponad 110 tys. użytkowników, nasycenie rynku (0,032 mkw. na głowę mieszkańca) wciąż jest o rząd wielkości niższe niż w krajach europejskich o podobnym nasłonecznieniu. To pokazuje, że potencjał nadal jest duży.

IEO oczekuje, że przy utrzymaniu obecnego tempa wzrostu – a wszystko wskazuje, że tak się właśnie stanie – i przy widocznym spowolnieniu w innych częściach branży OZE w 2013 r. kolektory słoneczne staną się pod względem mocy zainstalowanej drugą w kraju (po energetyce wiatrowej) technologią OZE. Na koniec 2012 roku łącznie zainstalowanych i użytkowanych było 1,2 mln kolektorów słonecznych, co odpowiada 848 MW przeliczeniowej mocy cieplnej.

Rynek ten napędza prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program dopłat do zakupu i montażu kolektorów. NFOŚiGW we współpracy z bankami realizuje program 45-proc. dopłat do kredytów zaciąganych głównie przez gospodarstwa domowe i wspólnoty mieszkaniowe. Łącznie na dotacje w ramach tego programu na lata 2010– –2014 Fundusz zarezerwował 450 mln zł.

Po tym jak Kancelaria Premiera opublikowała w połowie listopada „Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060" organizacje proekologiczne zwróciły uwagę, że rząd nie doszacowuje potencjału drzemiącego w energetyce odnawialnej ogółem. Według szacunków Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) w perspektywie 2020 r. mogłoby i powinno powstać w Polsce co najmniej 6000 MW mocy wytwórczych opartych na wietrze i 2000 MW w biogazowniach. Dla porównania dziś mamy 3100 MW w wietrze i 150 MW w biogazie.

Według szacunków Greenpeace krajowy potencjał OZE jest dziś wykorzystywany tylko w 7,8 proc. A realne do osiągnięcia moce rosną z każdym rokiem wraz z rozwojem technologicznym.

Tam łączna moc instalacji fotowoltaicznych w systemie energetycznym wynosi już niemal 30 tys. megawatów. Dla porównania – w Polsce wszystkie energetyczne moce wytwórcze mają łącznie moc ok. 37 tys. megawatów.

Wprowadzony w Niemczech system wsparcia dla energetyki opartej na słońcu jest obecnie tematem szerokich dyskusji. Sceptycy wskazują, że system gwarantowanych taryf okazał się zbyt kosztowny i doprowadził do przerostu inwestycji nad faktycznymi potrzebami kraju. Niemieckie doświadczenia bezapelacyjnie pokazują jednak, że stworzenie korzystnych warunków do inwestowania przyciąga inwestorów jak magnes.

Pozostało 82% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie