Spółka odnosząc się do żądań akcjonariuszy mniejszościowych wyjaśnia, że aktualna struktura akcjonariatu PGE GiEK nie spełnia warunku, określonego w art. 418 § 1 Ksh, tj. procentowego udziału akcjonariusza większościowego w kapitale zakładowym spółki.

- W strukturze akcjonariatu spółki brak jest akcjonariuszy większościowych, którzy łącznie reprezentują nie mniej niż 95 proc. kapitału zakładowego spółki, a każdy z nich posiada nie mniej niż 5 proc. kapitału zakładowego – czytamy w komunikacie PGE GiEK.

Według stanu na 30 września największym akcjonariuszem PGE GiEK była Polska Grupa Energetyczna która posiadała 93,62 proc. w kapitale zakładowym spółki, oprócz niej wśród akcjonariuszy PGE GiEK nie była takiego, który posiadał więcej niż 5 proc. akcji tej spółki.

Przypominamy, że w grudniu ubiegłego roku zarząd PGE podjął decyzję o rozpoczęciu procesu nabywania akcji PGE GiEK po cenie 25,19 zł. Wcześniej miał być przeprowadzony przymusowy wykupu akcji PGE GiEK na rzecz PGE w trybie art. 418 Ksh, ale nie doszło do tego, bo PGE nie wpłaciła środków na przeprowadzenie wykupu na konta PGE GiEK, jak wymaga tego określona w przepisach Ksh procedura. Wówczas biegły rewident wyceniał wartość jednej akcji PGE GiEK nieporównywalnie wyżej niż proponowano obecnie przez PGE cena 25,19 zł, bo na kwotę 33,62 zł.