Wybrana osoba będzie pełniła swoją funkcję w ramach aktualnie trwającej, wspólnej trzyletniej kadencji. Kandydaci mają czas na zgłaszanie się do 12 lutego. Dwa dni później zaplanowano otwarcie zgłoszeń, a rozmowy kwalifikacyjne mają być prowadzone do 28. lutego.

Obecnie zarząd Enei Wytwarzanie pracuje w pięcioosobowym składzie: Krzysztof Sadowski - prezes, Piotr Andrusiewicz - wiceprezes ds. technicznych, Grzegorz Staniewski - wiceprezes ds. strategii i rozwoju, Piotr Janicki - wiceprezes ds. ekonomiczno - finansowych oraz Grzegorz Mierzejewski - wiceprezes ds. pracowniczych.

Obecnie w poznańskiej grupie energetycznej realizowany jest projektu integracji obszaru wytwarzania. Ma t doprowadzić do konsolidacji aktywów wytwórczych i utworzenia trzech segmentów: elektrownie systemowe, ciepło i kogeneracja oraz OZE.