W ciągu 12 miesięcy spółka przyłączyła do sieci 59 źródeł energii o łącznej mocy ponad 142 MW w tym 55 odnawialnych źródeł energii na łączną moc ponad 134 MW.

Najwięcej przyłączeń zrealizowano w Oddziale Warszawa – ponad 14 tys. oraz w Oddziale Skarżysko Kamienna - ponad 8 tys. W pozostałych Oddziałach: Rzeszów – ponad 7 tys., Łódź Teren – blisko 6,5 tys., Białystok - blisko 6 tys., Zamość - ponad 4,5 tys., Lublin – ponad 4,5 i Łódź Miasto – ponad 3,5 tys. odbiorców.

W okresie od stycznia do końca roku 2013 PGE Dystrybucja wydała ponad 72 tys. warunków przyłączenia. Struktura wydanych warunków przyłączeniowych w poszczególnych Oddziałach Spółki rozkładała się następująco; w Oddziale Warszawa wydanych zostało ponad 16,5 tys. warunków, w pozostałych Oddziałach: Skarżysko Kamienna – ponad 11 tys., Łódź Teren – ponad 10 tys., Rzeszów - prawie 9,5 tys., Białystok - ponad 8 tys., Lublin – blisko 6 tys., Zamość – blisko 6 tys., natomiast w Oddziale Łódź Miasto wydano blisko 4,5 tys. warunków przyłączeniowych.

Najwięcej odnawialnych źródeł energii PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci w Oddziałach Łódź - Teren - 18 OZE o mocy ponad 45 MW oraz Skarżysko Kamienna – 6 OZE o mocy 54 MW.