Wspólna Reprezentacja dostała kolejny argument do walki przed Trybunałem Konstytucyjnym

Sejm przyznał rację akcjonariuszom mniejszościowym prywatyzowanych spółek elektroenergetycznych skupionych wokół Wspólnej Reprezentacji. To kolejny argument, po opinii prokuratora generalnego w walce o złamanie Konstytucji RP przez Ministra Skarbu Państwa.

Publikacja: 25.03.2014 14:36

Wspólna Reprezentacja dostała kolejny argument do walki przed Trybunałem Konstytucyjnym

Foto: Fotorzepa/Jerzy Dudek

Chodzi o tych akcjonariuszy mniejszościowych, którzy w latach 2009–2010 zdecydowali się na wymianę akcji ze Skarbem Państwa. Uważają, że podczas zamiany zostali pozbawieni części majątku, bo oddali akcje macierzystych elektrowni i kopalni o większej wartości w zamian za walory tzw. spółek konsolidujących o mniejszej wartości.

Niższa izba Parlamentu otrzymała zapytanie w ramach toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawy o odszkodowanie dla akcjonariuszy mniejszościowych. Trybunał przekazał je do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi i komisji sejmowej. O pierwszej z tych opinii, korzystnej dla akcjonariuszy, pisaliśmy na łamach „Rz" pod koniec lutego. Druga – właśnie została wydana.

Sejm uznał, że ustawa konsolidacyjna nie dopuszcza zastosowania przy zamianie akcji mechanizmu jednostronnej redukcji liczby akcji spółki konsolidującej. Jednocześnie stwierdzono, że akcjonariusz spółki konsolidowanej może przedstawić do zamiany wyłącznie wszystkie posiadane przez siebie walory.

Jak stwierdzono w stanowisku niższej izby, ustawa konsolidacyjna nie daje przyzwolenia na nieodpłatne nabycie przez Skarb Państwa „nadwyżki" akcji spółki konsolidowanej przedstawionych do zamiany przez akcjonariuszy. Efektem przekroczenia limitu 15 proc. akcji spółki konsolidującej objętych przez resort skarbu powinno być więc skorygowanie liczby papierów przedstawionych do zamiany zgodnie z przewidzianym w przepisach parytetem zamiany.

Stanowisko to zostało przygotowane w ramach prac biura analiz sejmowych przez prof. Andrzeja Herbeta i p.o. dyrektor biura Małgorzatą Bajor-Stachańczyk. Jednocześnie ze względów proceduralnych Sejm zdystansował się od zajęcia stanowiska, co do konstytucyjności przepisów rozporządzenia w sprawie trybu zamiany akcji.

- Potwierdza się zarzut prokuratora generalnego o złamaniu Konstytucji RP przez Ministra Skarbu Państwa. Analizując opinię Prokuratora Generalnego i teraz Sejmu, możemy z większym optymizmem czekać na postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, które powinno rozpocząć się jeszcze pod koniec lata – mówi Marcin Juzoń, prezes Wspólnej Reprezentacji. Jak zaznacza, dla ponad 20 tysięcy poszkodowanych akcjonariuszy, którzy dołączyli do Wspólnej Reprezentacji, wyrok Trybunału będzie niezmiernie istotny. W praktyce ta decyzja będzie wiążąca dla wszystkich, których sprawa znajdzie się w sądzie.

Podczas obrad komisji sejmowej poseł Ryszard Kalisz zwrócił uwagę, że obecny Minister Skarbu Państwa podtrzymuje stanowisko swojego poprzednika Aleksandra Grada, również łamiąc w ten sposób Konstytucję, co może stanowić przesłankę do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Poseł Ryszard Kalisz został wyznaczony przez Komisję do zaprezentowania stanowiska Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Analizując powyższe stanowiska oraz cały przebieg procesu legislacyjnego można stwierdzić, że Minister Skarbu Państwa działając w pełni świadomie oraz naruszając Konstytucję, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem 60 tysięcy akcjonariuszy spółek konsolidowanych, skutkiem czego Skarb Państwa kosztem poszkodowanych akcjonariuszy, otrzymał ponad miliard złotych.

Chodzi o tych akcjonariuszy mniejszościowych, którzy w latach 2009–2010 zdecydowali się na wymianę akcji ze Skarbem Państwa. Uważają, że podczas zamiany zostali pozbawieni części majątku, bo oddali akcje macierzystych elektrowni i kopalni o większej wartości w zamian za walory tzw. spółek konsolidujących o mniejszej wartości.

Niższa izba Parlamentu otrzymała zapytanie w ramach toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawy o odszkodowanie dla akcjonariuszy mniejszościowych. Trybunał przekazał je do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi i komisji sejmowej. O pierwszej z tych opinii, korzystnej dla akcjonariuszy, pisaliśmy na łamach „Rz" pod koniec lutego. Druga – właśnie została wydana.

Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?