Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej 19 listopada 2008 r. z konsorcjum PBG, Tecnimont, Société Française d'Etudes et de Réalisations d'Equipements Gaziers „Sofregaz", Plynostav Pardubice Holding oraz Plynostav Regulace Plynu. Kontrakt dotyczył rozbudowy podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach z pojemności 575 mln m sześc. do 1,2 mld m sześc.

- W uzasadnieniu oświadczenia zwraca się uwagę na niewykonywanie, a także nieprawidłowe, wadliwe i sprzeczne z umową wykonywanie inwestycji przez konsorcjum oraz zwłokę w wykonywaniu robót przekraczającą harmonogram o 30 dni roboczych i nieusunięcie tej zwłoki mimo wyznaczenia odpowiedniego, dodatkowego terminu – napisało PGNiG w komunikacie. Spółka wzywa też konsorcjum do zapłaty kary umownej w wysokości 133,4 mln zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

Zarząd PGNiG podaje, że stan zaawansowania rozbudowy magazynu w Wierzchowicach do pojemności 1,2 mld m sześc. wynosi około 97 proc. Dalszymi krokami podejmowanymi wspólnie z konsorcjum ma być inwentaryzacja i rozliczenie umowy. PGNiG zamierza dokończyć realizację inwestycji z wykorzystaniem spółek swojej grupy kapitałowej. Zarząd dodaje, że funkcjonalność projektu w zakresie magazynowania 1,2 mld m3 gazu jest osiągnięta i utrzymywana.