Thierry Doucerain pracuje w Grupie EDF w Polsce od ponad dwóch lat, ostatnio jako Członek Zarządu i Dyrektor ds. Inwestycji EDF Polska. Pracę zawodową w EDF rozpoczął w 1978  r. poświęcając większość kariery inżynierii produkcji (energetyka konwencjonalna i jądrowa), m.in. kierując w latach 2006-2012 Centrum Inżynierii Energetyki Konwencjonalnej EDF S.A. Prowadził projekty budowy elektrowni opalanych węglem i gazem w Chinach, Egipcie, Francji, Wielkiej Brytanii czy w Wietnamie. Thierry Doucerain jest absolwentem Ecole Nationale Supérieure des Mines w Nancy (Francja).

Philippe Castanet będzie kontynuował karierę jako przedstawiciel EDF w Ameryce Północnej. Funkcję Prezesa Zarządu EDF Polska pełnił od października 2008 r. W tym okresie Grupa EDF w Polsce przeszła wiele istotnych zmian. W Krakowie utworzono Centrum Usług Wspólnych oraz Centrum Badań i Rozwoju. Przeprowadzono proces konsolidacji większości aktywów, tworząc spółkę EDF Polska.

Misją Thierry'ego Douceraina, nowego Prezesa Zarządu EDF Polska, będzie realizacja

programu modernizacyjnego zainaugurowanego w zeszłym roku przez swojego poprzednika. Program ten ma na celu dostosowanie aktywów Grupy EDF w Polsce do nowych norm ochrony środowiska oraz wydłużenie okresu ich eksploatacji. Thierry Doucerain będzie umacniał pozycję Grupy EDF w polskim sektorze energetycznym poprzez dalszą poprawę efektywności operacyjnej, rozwój działalności sprzedażowej oraz partnerstwa z interesariuszami.