W ramach tegorocznej, szóstej już edycji katowickiego kongresu odbędzie się co najmniej dziesięć dyskusji poświęconych rynkowi energii w Polsce i w Europie. Udział w nich wezmą m.in. przedstawiciele największych firm energetycznych, w tym Marek Woszczyk, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, Krzysztof Zamasz, prezes Enei, Dariusz Lubera, prezes Tauronu, oraz przedstawiciele resortu gospodarki i Urzędu Regulacji Energetyki.

Interesująco zapowiada się debata na temat idei wspólnego rynku energii w Europie, zwłaszcza w kontekście napiętej sytuacji na Wschodzie. Uczestnicy kongresu zastanowią się, czy rynek energii i paliw może być filarem integracji europejskiej oraz czy wspólna polityka zakupowa nośników energii w obrębie UE to dobry pomysł. Kolejne pytanie, to jak tego typu wspólne działania na rynku energii mogą wpłynąć na ceny prądu.

W Katowicach podjęty zostanie też temat inwestycji w energetyce. Omówione zostaną nie tylko realizowane i planowane przedsięwzięcia w Polsce, ale też w Europie, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Eksperci opowiedzą, jak skutecznie stymulować inwestycje w zgodzie z zasadami wolnego rynku i jakie powinny temu towarzyszyć regulacje krajowe i na poziomie europejskim. Wskażą też najbardziej przyszłościowe projekty i zastanowią się, w co warto inwestować w naszym kraju: w elektrownie węglowe, atomowe, gazowe czy może w odnawialne źródła energii.

EKG w dniach 7–9 maja zgromadzi około 6 tys. gości z różnych dziedzin gospodarki. Odbędzie się 100 debat, w których zaprezentuje się 700 prelegentów.