PKP Energetyka podpisała pierwszą umowę na sprzedaż gazu. Kupującym jest Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach, które w ciągu roku nabędzie około 50 mln m sześc. gazu. W ramach kontraktu poszerzono również dotychczasową współpracę obu spółek. PEC Siedlce nabyty surowiec będzie przetwarzał w elektrociepłowni gazowej na ciepło i energię elektryczną. Prąd zostanie następnie odsprzedana PKP Energetyce, którą ta będzie dystrybuować na korzystnych warunkach do swoich klientów końcowych. W ramach współpracy PEC Siedlce dodatkowo korzysta z usług elektroenergetycznych PKP Energetyki.

- Dzięki dobrej ofercie, w krótkim czasie od wejścia na rynek gazu udało nam się pozyskać znaczącego klienta. Wypracowaliśmy nowoczesny model współpracy oparty na kilku płaszczyznach biznesowych, dzięki czemu kontrakt z PEC Siedlce jest korzystny dla obu stron – twierdzi Wojciech Szwankowski, członek zarządu PKP Energetyka.

- W latach 2010-2012 sprzedaliśmy spółce PKP Energetyka 239 GWh energii elektrycznej. Teraz wznawiamy współpracę, jednocześnie poszerzając jej zakres – uważa Krzysztof Figat, prezes PEC Siedlce. Dodaje, że zakupiony gaz pozwoli firmie rozwinąć działalność i zwiększyć efektywność produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Dzięki umowie PEC Siedlce chce znaleźć się w szeregu znaczących producentów energii elektrycznej w kraju. Uruchomienie rozbudowanej elektrociepłowni gazowej wpłynie również na poprawę czystości powietrza w regionie, ponieważ w procesie wytwarzania ciepła ilość wykorzystywanego dotychczas węgla zostanie znacznie ograniczona.

PKP Energetyka w ubiegłym roku wypracowała 3,69 mld zł przychodów ze sprzedaży i 89 mln zł zysku netto. W stosunku do 2012 r. wzrosły odpowiednio o 14 proc. i 37 proc.