Serinus Energy rozpoczął wykonywanie odwiertu o nazwie Winstar-12bis, na tunezyjskiej koncesji Sabria. Jego planowana głębokość wynosi 3,9 km. Prace potrwają 63 dni. Po ich zakończeniu urządzenie wiertnicze będzie przetransportowane do drugiego odwiertu na polu Sabria, gdzie będzie wykonany odwiert Winstar-13.

- Nie bez powodu to właśnie tam wykonujemy nasze pierwsze odwierty na terenie Tunezji. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli poinformować o efekcie prac - uważa Jakub Korczak, wiceprezes ds. relacji inwestorskich i dyrektor operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.

Według raportu niezależnej agencji RPS Energy Canada, szacunkowa objętość początkowych zasobów geologicznych ropy (tzw. OOIP) na polu Sabria wynosi 347 mln baryłek. Na Winstar Tunisia, podmiot zależny od Serinus Energy, przypada 156 mln baryłek.

Do tej pory, wydobyto ich jedynie 1 proc. Obecna produkcja z pola Sabria wynosi 475 baryłek ropy oraz 37 tys. m sześc. gazu dziennie. To 214 baryłek ropy i 16 tys. m sześc. gazu netto przypadających na Serinus Energy. Spółka posiada w koncesji Sabria 45 proc. udziałów.