PKN Orlen nie wyklucza czasowego wyłączenia rafinerii w Możejkach

PKN Orlen planuje poprawiać rentowność litewskiej spółki Orlen Lietuva m.in. poprzez zmniejszanie kosztów i optymalizację nakładów inwestycyjnych, jednak nie wyklucza wariantu czasowego wyłączenia rafinerii w Możejkach – poinformowała w środę spółkę.

Publikacja: 23.07.2014 10:14

PKN Orlen nie wyklucza czasowego wyłączenia rafinerii w Możejkach

Foto: Bloomberg

PKN Orlen podał, że uwzględniając m.in. perspektywy rynkowe i parametry makroekonomiczne dokonał m.in. odpisu w wysokości 4,2 mld zł wartości aktywów rafineryjnych litewskiej grupy Orlen Lietuva. Po odpisie wartość majątku litewskiej spółki to 0,5 mld zł.

Orlen Lietuva, w której PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów, to jedyna rafineria w krajach bałtyckich i największy podmiot działający na Litwie.

PKN Orlen przypomniał w środę, że w 2013 r. oraz w pierwszych miesiącach 2014 r. wynik operacyjny Orlen Lietuva był ujemny. Powodem tego – według płockiego koncernu – są m.in. problemy logistyczne litewskiej rafinerii. W 2013 r. Orlen Lietuva odnotowała stratę netto w wysokości 94,3 mln USD.

PKN Orlen podał w środę, powołując się na wypowiedź wiceprezesa ds. finansowych Sławomira Jędrzejczyka, że spółka ta „z pełną determinacją" będzie poprawiać rentowność Orlen Lietuva m.in. poprzez zmniejszanie kosztów ogólnych i kosztów pracy i optymalizację nakładów inwestycyjnych do poziomu poniżej 20 mln USD rocznie.

Gotowi na gorsze scenariusze

Jędrzejczyk zaznaczył, że jednocześnie płocki koncern „przygotowuje się na gorsze scenariusze" dotyczące Orlen Lietuva, które – uwzględniając możliwe zmiany w branży rafineryjnej - mogą nastąpić na przełomie 2014 i 2015 r.

"Pierwszym krokiem może być czasowe wyłączenie rafinerii w Możejkach. Mamy oszacowane koszty takiej operacji: zatrzymania, minimalizowania kosztów podczas postoju i następnie koszty rozruchu. Jeśli okaże się, że te koszty będą niższe niż strata, którą rafineria może generować pracując – Orlen Lietuva może zostać czasowo zatrzymana" - powiedział Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie PKN Orlen.

Jędrzejczyk podkreślił, że to, jak długo mogłoby potrwać zatrzymanie pracy rafinerii Orlen Lietuva i „czy może być trwałe", będzie zależało w dużej mierze od światowych marż rafineryjnych.

„Rozważamy szereg scenariuszy, część z nich jest czysto teoretyczna. Rozważamy również scenariusz czasowego zamknięcia rafinerii w Możejkach" - oświadczył prezes PKN Orlen Jacek Krawiec podczas konferencji prasowej. Dodał, że szacunkowy koszt ewentualnego zamknięcia rafinerii Orlen Lietuva i ponownego jej uruchomienia to ok. 20 mln USD, a miesięczne koszty utrzymania rafinerii w postoju to 5 mln USD.

„Wszystko zależy od tego, jak będą kształtowały się marże (rafineryjne - PAP). W chwili obecnej są one na takim poziomie, że czasowe wyłączenie rafinerii (w Możejkach - PAP) jest nieuzasadnione ekonomicznie" - podkreślił Krawiec. Na pytanie, czy PKN Orlen rozważa rozmowy z rządem Litwy na temat ewentualnego odkupienia tamtejszych aktywów spółki, Krawiec odpowiedział: „Interesuje nas scenariusz, który przyniesie Orlenowi największą korzyść ekonomiczną lub ograniczy straty. /.../ Natomiast oczywiście z rządem litewskim ciągle rozmawiamy i będziemy rozmawiać, również na ten temat".

Poprawa efektywności

Jędrzejczyk zaznaczył, że scenariusz dla Orlen Lietuva „na najbliższe tygodnie, miesiące i najbliższe pół roku" to dalsza poprawa efektywności. „Scenariusz na najbliższy czas jest taki, że obserwujemy marże rafineryjne i dla dobra akcjonariuszy PKN, jeżeli strata generowana, przy makro bardzo niskim, przez Orlen Lietuva będzie większa niż koszt zatrzymania i utrzymywania zatrzymanej rafinerii, będziemy zmuszeni taki ruch po prostu wykonać. A scenariusze dalej idące, to dziś za wcześnie ewidentnie, by o nich rozmawiać" - dodał.

Na początku lipca PKN Orlen informował PAP, że nie prowadzi żadnych negocjacji dotyczących sprzedaży Orlen Lietuva. Jak przyznał wtedy płocki koncern, prowadzone są natomiast wewnętrzne analizy różnych scenariuszy strategicznych dla rafinerii litewskiej spółki.

Odpowiadając na pytania PAP dotyczące prasowych spekulacji na temat rozmów o sprzedaży Orlen Lietuva, PKN Orlen podał wówczas, że spółka ta prowadziła w ostatnim czasie „intensywne rozmowy z przedstawicielami litewskich władz na temat potencjalnych rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji" Orlen Lietuva.

Kłopoty na Litwie

Wcześniej PKN Orlen informował, że jednym z ważniejszych czynników przyczyniających się do strat spółki są wysokie koszty logistyczne - Orlen Lietuva, jak twierdzi płocki koncern - od lat płaci za przewozy kolejowe około 30 proc. więcej niż konkurenci z innych krajów, np. z Białorusi.

W 2006 r. rosyjski Transnieft zawiesił dostawy ropy do Orlen Lietuva, tłumacząc to awarią rurociągu Przyjaźń-Północ. W związku z tym ropa do Orlen Lietuva dostarczana jest tankowcami i koleją.

Pod koniec maja PKN Orlen informował, że wbrew wcześniejszym deklaracjom premiera Litwy Algirdasa Butkieviciusa, koleje litewskie nie zgodziły się na obniżenie stawek za transport produktów Orlen Lietuva. W kwietniu PKN Orlen podał, że „ze względu na pogorszenie sytuacji makroekonomicznej„ przerób w rafinerii Orlen Lietuva „ograniczony został do minimum, czyli do 60 proc. mocy produkcyjnych i prowadzone są analizy, w których pod uwagę brane są różne, także dalej idące scenariusze".

W styczniu prezes PKN Orlen Jacek Krawiec mówił, że spółka Orlen Lietuva jest na granicy rentowności, ale sytuację powinna poprawić budowa rurociągu dostarczającego produkty rafinerii do portu w Kłajpedzie. Zaznaczył wówczas, że obecny litewski rząd jest tej inwestycji przychylny. Krawiec, powołując się na Transnieft przyznał, że rurociąg Przyjaźń-Północ nie zostanie otwarty. Odnosząc się do możliwości sprzedaży Orlen Lietuva oświadczył, że najpierw ktoś musi chcieć rafinerię kupić, a kupca obecnie raczej nie widać.

Według PKN Orlen, na kupno Orlen Lietuva oraz na prowadzone tam od 2006 r. inwestycje płocki koncern wydał ok. 4 mld USD.

PKN Orlen kupił w 2006 r. od Jukosu 53,7 proc. Mażeikiu Nafta za 1,49 mld USD, a następnie na mocy umowy z rządem Litwy nabył 30,66 proc. za ponad 852 mln USD. PKN Orlen zobowiązał się wtedy wdrożyć program inwestycyjny o wartości 1 mld USD. Po sfinalizowaniu pięć lat temu z rządem Litwy umowy kupna pozostałych 10 proc. udziałów i przeprowadzonym wykupie od drobnych inwestorów, płocki koncern ma 100 proc. akcji litewskiej rafinerii, która w 2009 r. zmieniła nazwę z Mażeikiu Nafta na Orlen Lietuva.

PKN Orlen podał, że uwzględniając m.in. perspektywy rynkowe i parametry makroekonomiczne dokonał m.in. odpisu w wysokości 4,2 mld zł wartości aktywów rafineryjnych litewskiej grupy Orlen Lietuva. Po odpisie wartość majątku litewskiej spółki to 0,5 mld zł.

Orlen Lietuva, w której PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów, to jedyna rafineria w krajach bałtyckich i największy podmiot działający na Litwie.

Pozostało 93% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie