Szacunki spółki uwzględniają m.in. aktualizację przychodów z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT).

„Wysokość przychodów z tytułu rekompensat KDT wynikająca z aktualizacji wyniesie ok. 911 mln zł, co odpowiednio zwiększy raportowany zysk EBITDA" - napisano w komunikacie.

PGE uwzględni także w wynikach za I półrocze wyroki Sądu Apelacyjnego odnośnie sporów dotyczących rekompensat KDT, co wpłynie na wysokość pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości ok. 246 mln zł i odpowiednio zwiększy raportowany zysk EBITDA.

Ponadto PGE zmniejszy stopę dyskonta przyjmowaną m.in. do wyceny rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych w związku ze spadkiem rynkowych stóp procentowych w Polsce.

„Aktualizacja stopy dyskonta spowodowała wzrost wartości rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych oraz obniżenie zysku EBITDA o ok. 649 mln zł" - podała spółka. Publikacja skonsolidowanego raportu PGE za I połowę 2014 r. nastąpi 27 sierpnia 2014 roku.