Lotos planuje pozyskać ok. 1 mld zł na rozwój

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zdecyduje o wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji. Walory zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki.

Publikacja: 12.08.2014 20:25

Lotos planuje pozyskać ok. 1 mld zł na rozwój

Foto: Bloomberg

Lotos planuje pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji strategii, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów. Wielkość wpływów z emisji będzie uzależniona m.in. od sytuacji makroekonomicznej, sytuacji na rynkach kapitałowych, popytu na akcje oraz ostatecznie ustalonych warunków emisji.

W ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego proponowana jest emisja do 55 mln nowych akcji zwykłych, skierowana do akcjonariuszy Grupy Lotos S.A., którym przysługiwać będzie prawo poboru.

Proponowany dzień prawa poboru to 18 listopada 2014 r.

– Lotos jest dziś nie tylko filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również motorem rozwoju krajowej gospodarki – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos S.A.

Akcjonariuszom Grupy Lotos S.A. posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru  będzie przysługiwało prawo poboru akcji nowej emisji. Przy czym za każdą jedną akcję posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno prawo poboru.

Yme spisane w całości

W związku z przedłużającym się wyborem koncepcji zagospodarowania złoża Yme (pierwotnie przewidzianym na koniec I kw. 2014 r.) oraz brakiem decyzji co do scenariusza jego zagospodarowania, LOTOS postanowił dokonać kolejnej aktualizacji wartości księgowej tej inwestycji. Na 30 czerwca 2014 r. dokonano odpisów obejmujących całość nakładów inwestycyjnych na ten projekt, co obciąży wynik netto pierwszego półrocza 2014 kwotą ok. 191 mln złotych.

Czas na inwestycje

Plany inwestycyjne Lotosu na najbliższe lata zakładają wzrost wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Do końca 2015 r. Lotos planuje uruchomić produkcję ze złoża B8 w ilości 250 tys. t ropy rocznie. Zasoby złoża oszacowano na ok. 3,5 mln t. Do końca 2017 r. zaplanowano też rozpoczęcie wydobycia gazu ziemnego ze złóż B4 i B6. Zasoby obu złóż wynoszą ok. 4 mld m3 gazu ziemnego a łączny poziom produkcji ma wynieść 250 mln m3 w skali roku.

W zakresie optymalizacji produkcji i zwiększenia efektywności gdańskiej rafinerii LOTOS planuje budowę m.in. instalacji koksowania (DCU) oraz tzw. węzeł odzysku wodoru (WOW). Oddanie do użytku instalacji DCU zapewni dodatkowe 900 tys. t paliw motorowych rocznie oraz pozwoli zwiększyć marżę rafineryjną zakładu o ok. 2 USD/bbl. Instalacja ma zostać uruchomiona w latach 2017/18. Z kolei za sprawą instalacji WOW LOTOS zyska w skali roku m.in. dodatkowe 100 tys. t gazu LPG i 25 tys. t benzyny, które trafią na rynek. Instalacja ma być przekazana do użytku jesienią 2016 r.

Na rynku detalicznym LOTOS zakłada dalszy dynamiczny rozwój sieci stacji paliw oraz wzrost efektywności sprzedaży. Zgodnie ze strategią do 2015 r. koncern planuje zdobyć 10-procentowy udziału w rynku detalicznym paliw (9,2% po I kw. br.).

Lotos planuje pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji strategii, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów. Wielkość wpływów z emisji będzie uzależniona m.in. od sytuacji makroekonomicznej, sytuacji na rynkach kapitałowych, popytu na akcje oraz ostatecznie ustalonych warunków emisji.

W ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego proponowana jest emisja do 55 mln nowych akcji zwykłych, skierowana do akcjonariuszy Grupy Lotos S.A., którym przysługiwać będzie prawo poboru.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy