Kurs akcji Grupy Lotos mocno spada

Akcje gdańskiej grupy są dziś wyceniane o kilkanaście procent mniej niż wczoraj. Inwestorom nie pobada się nowa emisja akcji i dokonane odpisy aktualizujące.

Publikacja: 13.08.2014 13:51

Inwestorom nie pobada się nowa emisja akcji Lotosu i dokonane odpisy aktualizujące

Inwestorom nie pobada się nowa emisja akcji Lotosu i dokonane odpisy aktualizujące

Foto: Bloomberg

Na otwarciu środowych notowań inwestorzy byli skłonni płacić za akcje Grupy Lotos jednie 29,55 zł. To oznaczało spadek kurs aż o 17,1 proc. Jeszcze przed południem cena walorów spółki nieco wzrosła chociaż nadal zniżkowała o kilkanaście procent.

Powodem wzmożonej wyprzedaży papierów gdańskiej spółki są informacje o dokonanych odpisach aktualizujących w wysokości 191 mln zł i planowanej emisji akcji o wartości około 1 mld zł. Analitycy już negatywnie ocenili plany spółki. DI Investors podtrzymał rekomendację „redukuj" dla papierów spółki i wycenę na poziomie 33 zł.

Wczoraj wieczorem Grupa Lotos poinformowała o zwołaniu na 8 września nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które zdecyduje o emisji do 55 mln akcji z prawem poboru. Spółka wstępnie wyznaczyła dzień prawa poboru na 18 listopada. Jeśli wszystkie emitowane akcje znajdą nabywców, będą stanowiły 29,8 proc. w podwyższanym kapitale spółki. Biorąc pod uwagę wartość oczekiwanych z oferty wpływów można szacować, że cena emisyjna wyniesie około 18,2 zł. Spółka zastrzega, że o ostatecznej cenie i kwocie pozyskanych pieniędzy zdecyduje m.in. sytuacja makroekonomiczna, sytuacja na rynkach kapitałowych, popyt na akcje oraz ostatecznie ustalone warunki emisji.

Pieniądze z emisji Grupa Lotos przeznaczy na inwestycje. - Poprzez inwestycje zlokalizowane w Polsce chcemy rozwijać rodzimy przemysł, tworzyć nowe miejsca pracy oraz zwiększać konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Po udanej realizacji Programu 10+ kluczem do sukcesu pozostają inwestycje w najnowocześniejsze technologie do produkcji paliw płynnych oraz rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia węglowodorów – twierdzi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos.

Firma powtórzyła, że jej plany inwestycyjne na najbliższe lata zakładają m.in. wzrost wydobycia ropy i gazu ze złóż zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Do końca 2015 r. planowane jest uruchomienie produkcji ze złoża B8. Wydobycie ma wynieść 250 tys. t ropy rocznie. Zasoby tego złoża szacowane są na około 3,5 mln t. Do końca 2017 r. zaplanowano z kolei rozpoczęcie wydobycia gazu ze złóż B4 i B6. Ich zasoby wynoszą około 4 mld m sześc. Roczna produkcja ma wynieść 250 mln m sześc. błękitnego paliwa rocznie.

Grupa Lotos planuje dalszą optymalizację produkcji i zwiększenie efektywności gdańskiej rafinerii. W związku z tym chce wybudować m.in. instalację koksowania oraz tzw. węzeł odzysku wodoru. Pierwsza z nich ma zapewnić produkcję dodatkowych 900 tys. t paliw motorowych rocznie oraz pozwolić zwiększyć marżę rafineryjną o około 2 USD na baryłce przetwarzanej ropy. Instalacja koksowania ma zostać uruchomiona w latach 2017-18. Z kolei dzięki węzłowi odzysku wodoru Grupa Lotos zyska w skali roku m.in. dodatkowe 100 tys. t gazu LPG i 25 tys. t benzyny, które trafią na rynek. Instalacja ma być przekazana do użytku jesienią 2016 r.

Przedłużający się wybór koncepcji zagospodarowania norweskiego złoża Yme oraz brak decyzji co do scenariusza jego zagospodarowania spowodował, że Grupa Lotos postanowiła dokonać kolejnej aktualizacji wartości księgowej tej inwestycji. Na koniec czerwca dokonano odpisów obejmujących całość nakładów inwestycyjnych poniesionych na ten projekt. W efekcie obciążą one wynik netto pierwszego półrocza grupy kwotą około 191 mln zł. W wyniku tej operacji inwestycja w Yme został wyceniona na zero. Ostateczna wysokość odpisu będzie podana w raporcie za pierwsze półrocze, który spółka opublikuje 19 sierpnia.

Na otwarciu środowych notowań inwestorzy byli skłonni płacić za akcje Grupy Lotos jednie 29,55 zł. To oznaczało spadek kurs aż o 17,1 proc. Jeszcze przed południem cena walorów spółki nieco wzrosła chociaż nadal zniżkowała o kilkanaście procent.

Powodem wzmożonej wyprzedaży papierów gdańskiej spółki są informacje o dokonanych odpisach aktualizujących w wysokości 191 mln zł i planowanej emisji akcji o wartości około 1 mld zł. Analitycy już negatywnie ocenili plany spółki. DI Investors podtrzymał rekomendację „redukuj" dla papierów spółki i wycenę na poziomie 33 zł.

Pozostało 82% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie