Takie są wyliczenia rosyjskiego resortu gospodarki, do których dotarła gazeta Kommersant. Urzędnicy prognozują spadek ceny gazu z Gazpromu w latach 2015-2017 z obecnej 349 dol./1000 m3 do odpowiednio: 316 dol., 307 dol., 302 dol.. Oznacza to, że w ciągu trzech lat cena spadnie o 28 proc. w porównaniu z 387 dol. w ubiegłym roku.

Sprzedaż gazu na tzw. daleką zagranicę (Unia, Turcja, Bałkany) to główne źródło dochodów Gazpromu. W minionym roku dała 62 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży gazu grupy i 40 proc. całego zysku. Według rosyjskiego ministerstwa już w tym roku Gazprom straci ok. 4 mld dol. wskutek spadku cen gazu, niższych zamówień i faktycznej utraty ukraińskiego odbiorcy.