MSP obejmie akcje Grupy Lotos

Ministerstwo Skarbu Państwa jest przygotowane na objęcie akcji Grupy Lotos w podwyższonym kapitale zakładowym - poinformował w poniedziałek wiceminister skarbu Rafał Baniak. Obecnie Skarb Państwa ma 53,19 proc. akcji Lotosu.

Publikacja: 08.09.2014 18:08

MSP obejmie akcje Grupy Lotos

Foto: Fotorzepa, Piotr Wittman

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos wyraziło w poniedziałek zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcjonariusze Grupy Lotos przegłosowali emisję do 55 mln akcji z prawem poboru. Tym samym spółka ma zielone światło dla realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych. Zgodnie z przyjętymi uchwałami za każdą akcję posiadaną na koniec dnia akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno prawo poboru. Dzień prawa poboru to 18 listopada 2014 r.

"Jesteśmy przygotowani na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Naszym priorytetem i obowiązkiem jako właściciela jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister.

Baniak podkreślił, że przygotowany przez Grupę Lotos projekt zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych. "Jednocześnie wpisuje się w realizację strategii bezpieczeństwa energetycznego. W ten sposób tworzymy potencjał gospodarki i tego też oczekują od nas akcjonariusze tych spółek, w których państwo ma większościowy portfel akcji" - zaznaczył.

W komunikacie napisano, że pieniądze pozyskane dzięki emisji akcji od Skarbu Państwa zostaną przeznaczone na budowę instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących. Jak podkreśla resort, dzięki tej inwestycji "wzrośnie efektywność działalności rafineryjnej prowadzonej w ramach Grupy Lotos poprzez pogłębienie stopnia przerobu ropy naftowej".

"Test prywatnego inwestora wykazał, że inwestycja jest rentowna i ma uzasadnienie biznesowe, a minister Skarbu Państwa obejmując akcje zachowa się jak prywatny inwestor. Każdy projekt, który przekłada się na rozszerzenie naszego dostępu do surowców energetycznych czy efektywniejsze ich wykorzystanie jest poddawany dokładnej analizie, aby móc podjąć właściwe działania" - zaznaczył Baniak.

Minister skarbu ma możliwość podwyższenia kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Resort przypomniał, że każdorazowo przedsiębiorca występujący o wsparcie składa w MSP wniosek wraz z biznesplanem i testem prywatnego inwestora. Wsparcie jest udzielane na podstawie rozporządzenia ministra skarbu z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

W ramach optymalizacji produkcji i zwiększenia efektywności rafinerii planowana jest budowa m.in. instalacji koksowania (DCU) oraz tzw. węzeł odzysku wodoru (WOW). Spółka informowała wcześniej, że spodziewa się, iż pozyska z emisji ok. 1 mld zł.

Część pieniędzy, które Lotos chce pozyskać z rynku, może trafić na budowę instalacji koksowania, która zapewni głębszy przerób ropy. Projekt ten może pochłonąć ok. 1,8-2 mld zł i powinien doprowadzić do wzrostu marży rafineryjnej w spółce o 2 dol. na baryłce. Pieniądze mogą też zostać przeznaczone na finansowanie projektów wydobywczych na Bałtyku, a konkretnie na zagospodarowanie złóż gazu B4 i B6.

W ramach programu Efektywność i Rozwój Lotos zamierza zainwestować w najbliższych latach kilka miliardów złotych.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie