Biorący udział w obradach przedstawiciele sektorów rządowego i prywatnego państw planujących budowę elektrowni jądrowej podkreślali znaczenie "lokalizacji", tj. włączenia krajowych podmiotów w proces budowy i obsługi elektrowni atomowej w celu redukcji kosztów dla gospodarki. Przychylili się jednak do zdania ekspertów, że krajowy przemysł musi by w stanie spełniać rygorystyczne wymogi i standardy, gdy mamy do czynienia z energetyką jądrową.

Przedstawiciel gospodarzy Wang Binghua, prezes chińskiej Krajowej Korporacji Technologii Energetyki Jądrowej, opowiedział o doświadczeniach azjatyckiego giganta w procesie "lokalizacji".

- W Chinach system dostaw i obsługi elektrowni atomowych był stopniowo przekazywany w ręce lokalnych podmiotów zgodnie z ich możliwościami w obszarach badań i innowacji, inżynierii, zarządzania budową oraz obsługi działających już elektrowni - tłumaczył.

Na zakończenie wskazano partnerstwo pomiędzy międzynarodowymi i krajowymi organizacjami, jako skuteczny sposób zwiększania krajowego udziału w bieżących i nowych projektach dotyczących energetyki jądrowej.