Minister skarbu, jako dysponent środków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, udzieli Lotosowi do 530 mln zł wsparcia - niebędącego pomocą publiczną. Resort i petrochemiczny koncern podpisały umowę w tej sprawie.

Skarb Państwa obejmie nowe akcje, uczestnicząc w emisji z zachowaniem prawa poboru, przegłosowanej we wrześniu.

– Priorytetem i obowiązkiem ministra skarbu jako właściciela jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa. Projekt przygotowany przez Lotos zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych, a jednocześnie wpisuje się w realizację strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa. Obejmując akcje nowej emisji minister skarbu zachowa się jak prywatny inwestor, o czym świadczy nie tylko test prywatnego inwestora, który wykazał że inwestycja Lotosu jest rentowna, ale także fakt, że projekt poparła zdecydowana większość pozostałych akcjonariuszy – skomentował w komunikacie Rafał Baniak, wiceminister skarbu.

Wpływy z transakcji zostaną przeznaczone na sfinansowanie budowy instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących (tzw. Projekt EFRA).