Unimot w porozumieniu z oferującym, czyli DM BOŚ, ustalił cenę maksymalną akcji serii J, które będzie sprzedawał w publicznej emisji. Na potrzeby budowy księgi popytu ustalono ją na 47 zł. Jest to cena znacznie niższa od kursu walorów spółki już notowanych na NewConnect. We wtorek na zamknięciu sesji płacono za nie 78,2 zł.

Od dziś do jutra będzie trwała budowa księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych. Najpóźniej 10 lutego do godz. 8.00, spółka ma podać cenę emisyjną oraz ostateczną liczbę akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Wstępnie Unimot deklarował, że w detalu zaoferuje 20 proc. wszystkich walorów, czyli 0,44 mln szt. W dniach 10-21 lutego będą prowadzone zapisy w transzy inwestorów detalicznych. O dzień dłużej potrwają zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych. Wreszcie na 23 lutego zaplanowano przydział nowych papierów.

Unimot w publicznej emisji oferuje 2,2 mln akcji. Dzięki niej zamierza pozyskać około 85 mln zł. Zebrane z rynku pieniądze Unimot chce m.in. przeznaczyć na inwestycje w nowy kanał sprzedaży paliw wykorzystujący innowacyjną, mobilną platformę o nazwie tankuj24.pl, wspomagającą sprzedaż oleju napędowego i benzyn do klienta detalicznego. Część środków spółka planuje też przeznaczyć na wprowadzenie na polski rynek marki stacji paliwowych Avia oraz na wzrost wpływów ze sprzedaży oleju napędowego. Wreszcie czwarty cel to ewentualne sfinansowanie akwizycji podmiotu z branży albo aktywów związanych z działalnością w zakresie paliw płynnych.