Transakcji dokonano 8 lutego (rozliczenie nastąpiło 10 lutego) poprzez Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny. W efekcie fundusze TFI PZU przekroczyły próg 10 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Posiadają ponad 10,11 proc.

Największym akcjonariuszem Enei jest Skarb Państwa, który posiada 51,5 proc. akcji spółki