Z innogy Stoen Operator Malicki związany jest od 2008 roku. Wcześniej odpowiadał za usługi sieciowe, a od 2012 roku również za realizację inwestycji sieciowych. Brał udział w projektach optymalizacyjnych, wdrożył nową strukturę organizacji procesów sieciowych w terenie przyczyniając się m.in. do wzrostu efektywności i jakości procesów wewnętrznych. Z sukcesem realizował plan rozwoju w zakresie wykonawstwa inwestycji sieciowych i projektu instalacji zaawansowanych systemów pomiarowych (AMI).

Nowy członek zarządu innogy Stoen Operator jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Dotychczas zarząd innogy Stoen Operator był jednoosobowy. Zasiadał w nim tylko prezes Robert Stelmaszczyk.