Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa opublikowało raport roczny za 2016 r. Wynika z niego, że koncern wypracował w tym czasie 33,2 mld zł przychodów ze sprzedaży. To o 9 proc. mniej niż w 2015 r. Lepszy był za to czysty zarobek, który wyniósł 2,35 mld zł, co oznaczało wzrost o 10,2 proc. Spółka informuje, że do poprawy zysków przyczynił się przede wszystkim segment obrotu i magazynowania gazu. Grupa sprzedała o 5,8 proc. więcej błękitnego paliwa niż w 2015 r. W efekcie łączny wolumen wyniósł 24,3 mld m sześc. W dużej mierze to efekt poprawy sprzedaży do największych odbiorców przemysłowych, odzyskania odbiorców w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrostu zużycia gazu przez odbiorców domowych.

PGNiG podaje, że nadal największy udział w jej zyskach miał segment dystrybucji gazu. Koncern zwiększył liczbę przyłączań końcowych odbiorców do sieci gazociągowej o 60 proc., co przełożyło się na wzrost wolumenu dystrybucji gazu o ponad 11 proc., czyli do 10,9 mld m sześc.

Sprzyjające warunki atmosferyczne oraz przeprowadzone w 2016 r. akwizycje dwóch spółek spowodowały z kolei wzrost sprzedaży w sektorze wytwarzania ciepła i prądu. Licząc rok do roku wolumen sprzedaży ciepła zwyżkował o 10 proc., a energii elektrycznej o 3 proc. Słabiej było za to w obszarze wydobycia ropy i gazu. Do obniżenia przychodów przyczynił się zwłaszcza spadek średniej cen ropy. W efekcie wpływ wyniosły 4,29 mld zł i były o 12 proc. niższe niż rok wcześniej.

W tym roku PGNiG przewiduje m.in. dalszą rozbudowę sieci dystrybucyjnej i związany z nią wzrost wolumenu dystrybuowanego gazu również z wykorzystaniem stacji regazyfikacyjnych LNG na terenie północno-wschodniej Polski. W związku z tym planuje zwiększyć inwestycje na rozbudowę sieci do 1,7 mld zł. Grupa nadal chce rozwijać swoją ofertę dla końcowych odbiorców prądu i gazu. Oczekuje także wzrostu eksportu gazu na Ukrainę oraz zwyżki sprzedaży w Niemczech. Ma też rosnąć sprzedaż ciepła i prądu. Wreszcie w II połowie tego roku koncern oczekuje korzystnego rozstrzygnięcia postępowania arbitrażowego z Gazpromem.