Nadal prezesem jest Filip Grzegorczyk, a wiceprezesami: Jarosław Broda (ds. zarządzania majątkiem i rozwoju), Marek Wadowski (ds. finansów) oraz Kami Kamiński (ds. zarządzania korporacyjnego).

Z kolei Piotr Zawistowski pełniący dotychczas funkcję wiceprezesa ds. klienta i handlu przekazał radzie nadzorczej informację o rezygnacji z ubiegania się o wybór do składu zarządu wspólnej kadencji.