W osobnym komunikacie PGE poinformowała, że rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu zarządu wiceprezesa ds. operacyjnych Przemysława Kołodziejaka. RN nie wskazała przyczyn odwołania.

Czytaj więcej

Węglowy odpis pozbawił PGE zysku i przyniósł miliardowe straty

PGE ma nowy zarząd

W marcu RN PGE powołała Dariusza Marca w skład zarządu XII kadencji na stanowisko prezesa oraz Marcina Laskowskiego na stanowisko wiceprezesa ds. regulacji (w obu przypadkach - od 18 marca br.), a także Roberta Piotra Kowalskiego od 15 maja 2024 r. i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu ds. wsparcia i rozwoju.

Czytaj więcej

PGE chce dłużej wydobywać węgiel w Turowie. Bez niego grożą nam deficyty mocy

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.