Są zmiany na liście spółek chronionych. Nie ma na niej energetycznej spółki kolejowej

Na nowej liście podmiotów objętych ochroną zgodnie z ustawą o ochronie niektórych inwestycji objętych jest 17 podmiotów. W przeciwieństwie do listy, która była aktualizowana w marcu 2023 r., nie ma na niej już energetycznej spółki kolejowej PKP Energetyka (obecnie PGE Energetyka Kolejowa).

Publikacja: 29.12.2023 17:23

Są zmiany na liście spółek chronionych. Nie ma na niej energetycznej spółki kolejowej

Foto: PKP Energetyka

Przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie przedłuża do 31 grudnia 2024 r. ochronę dla podmiotów, które wymagają szczególnego zabezpieczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Obecne przepisy dotyczące ochrony wygasają 31 grudnia 2023 r.

W rozporządzeniu z marca 2023 r. w wykazie firm podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli znajdowały się: Baltchem, Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko, Emitel, Gaspol, Grupa Azoty, HAWE TELEKOM w restrukturyzacji, KGHM Polska Miedź SA, Oktan Energy & V/L Service, Orange Polska, PKP Energetyka, Polkomtel, Orlen, Rafineria Gdańska, Stoen Operator, Tauron Polska Energia, TK Telekom i UNIMOT.

Na nowej liście przyjętej przez Radę Ministrów, a którą poznała nasza redakcja, doszło do trzech zmian. Lista została upubliczniona 29 grudnia br. na stronach rządowych. 

Czytaj więcej

Puławy zapłacą mniej za węgiel od Bogdanki

Dystrybutor LPG na liście

Ochroną została objęta firma Alpetrol. Jest ona jednym z najważniejszych uczestników krajowego rynku gazu płynnego LPG, prowadzącym działalność w zakresie obrotu oraz logistyki gazu płynnego LPG. W październiku 2015 r. Alpetrol został właścicielem terminala morskiego LPG zlokalizowanego w Porcie Morskim w Gdyni, za pośrednictwem którego świadczy usługę przeładunku gazu płynnego LPG. Obecnie terminal posiada techniczne zdolności przeładunkowe 400 tys. ton gazu płynnego rocznie, co stanowi 15 proc. całego importu tego paliwa do Polski (według danych za 2023 r.). Ponadto, od września 2018 r. Alpetrol dzierżawi od Onico S.A. zlokalizowany w miejscowości Planta przy kolejowym przejściu granicznym z Białorusią Siemianówka/Swisłocz terminal LPG. Terminal posiada zdolności przeładunkowe na poziomie 150 tys. ton gazu płynnego rocznie. Z kolei 100 proc. udziałów w Alpetrol posiada Onico S.A. w restrukturyzacji. Zdaniem Ministerstwa Aktywów Państwowych, które przygotowywało to rozporządzenie brak jest możliwości zastosowania mniej restrykcyjnego środka ochronnego. „Spółka Alpetrol nie jest objęta ochroną przewidzianą w innych aktach prawnych, która miałaby na celu ochronę porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego” – czytamy w uzasadnieniu.

Z listy wypada PKP Energetyka, a do zmian dochodzi w przypadku firmy Unimot

W porównaniu do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli, wykaz podmiotów nie obejmuje spółek: PGE Energetyka Kolejowa S.A. (dawniej PKP Energetyka S.A.) oraz Unimot S.A. W listopadzie br. minister aktywów państwowych przeprowadził prekonsultacje z innymi ministrami. W ramach prekonsultacji Minister infrastruktury zgłosił do wykazu spółkę PGE Energetyka Kolejowa S.A „Stwierdzono jednak, że wskutek zmian właścicielskich w tej spółce (nabycie kontroli nad PGE Energetyka Kolejowa S.A. przez kontrolowaną przez Skarb Państwa PGE Polską Grupę Energetyczną S.A.), spółka PGE Energetyka Kolejowa S.A. nie spełnia kryterium niezbędności o kontroli niektórych inwestycji. Skarb Państwa ma w Polskiej Grupie Energetycznej 60,86 proc. udziałów i ochrona interesów tej spółki ma być odpowiednio zabezpieczona. 

Ponadto Minister Aktywów Państwowych, za aprobatą ministra klimatu i środowiska zaproponował zastąpienie spółki Unimot S.A. spółką z grupy kapitałowej Unimot S.A., tj. Unimot Terminale Sp. z o.o., jako podmiotu. „Jego ujęcie w wykazie podmiotów podlegających ochronie zapewni w szerszym zakresie ochronę kluczowych dla państwa działalności oraz aktywów” – czytamy.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Ustawa określa zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu udziałów albo akcji, praw itp., skutkujących nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo dominacji nad spółką będącą podmiotem podlegającym ochronie.

Podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania. Odpowiedni organ musi wyrazić zgodę na transakcję.

Przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie przedłuża do 31 grudnia 2024 r. ochronę dla podmiotów, które wymagają szczególnego zabezpieczenia z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Obecne przepisy dotyczące ochrony wygasają 31 grudnia 2023 r.

W rozporządzeniu z marca 2023 r. w wykazie firm podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli znajdowały się: Baltchem, Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko, Emitel, Gaspol, Grupa Azoty, HAWE TELEKOM w restrukturyzacji, KGHM Polska Miedź SA, Oktan Energy & V/L Service, Orange Polska, PKP Energetyka, Polkomtel, Orlen, Rafineria Gdańska, Stoen Operator, Tauron Polska Energia, TK Telekom i UNIMOT.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka Zawodowa
Ekonomiczny żywot starych węglówek Taurona dobiega końca. Zwolnień nie będzie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka Zawodowa
Rekordowe wyniki Taurona. W tle 8 miliardów rekompensat
Energetyka Zawodowa
Raport dla Orlenu o Bartłomieju Sienkiewiczu. Ekspert: To jest czarny PR
Energetyka Zawodowa
Kolejne zmiany kadrowe w Orlenie. Wiadomo kto jest w zarządzie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka Zawodowa
Producenci cementu mają pomysł jak obniżyć ceny