Jak powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski "trzy nowe magazyny energii o łącznej mocy 7 MW i pojemności 19 MWh zostaną wybudowane na obszarach szczególnie narażonych na przerwy w zasilaniu i pogorszenie parametrów jakościowych sieci, tj. w województwach podkarpackim i łódzkim.

"Każdy z trzech magazynów w przypadku awarii zapewni ciągłość zasilania przez co najmniej 2 godziny dając czas na usunięcie usterki, a klientom większą pewność i stabilność dostaw energii. Magazyny wykorzystywane będą również do bilansowania sieci, co z kolei pozytywnie wpłynie na możliwość przyłączania nowych instalacji OZE." - informuje PGE.