Brakuje chętnych na budowę bloków gazowych w Kozienicach

Enea odnotowała 702,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 49,73 mln zł zysku rok wcześniej. Co ważne planowane nowe bloki gazowe w Kozienicach stoją pod dużym znakiem zapytania. Nikt nie zgłosił się w przetargu na ich budowę.

Publikacja: 23.11.2023 09:26

Brakuje chętnych na budowę bloków gazowych w Kozienicach

Foto: Enea

Zysk operacyjny wyniósł 702,64 mln zł wobec 32,22 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,12 mld zł wobec 377,96 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz inne dochody sięgnęły 11,88 mld zł w III kw. 2023 r. wobec 8 mld zł rok wcześniej. W I-III kw. 2023 r. spółka miała 558,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 788,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży oraz innych dochodach w wysokości 35,9 mld zł w porównaniu z 22,7 mld zł. Zysk EBITDA sięgnął 3,43 mld zł wobec 2 mld zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Spada produkcja 

Przez trzy kwartały 2023 r. Grupa Enea wytworzyła 16 TWh energii elektrycznej, notując spadek wolumenu produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, centralnie sterowanych, a także wzrost produkcji z OZE. W omawianym okresie Grupa wytworzyła ponad 1,6 TWh energii elektrycznej z OZE, to wzrost rok do roku o 10 proc. Spadła sprzedaż ciepła (o 8 proc.), która wyniosła 4,5 PJ (petadżuli).

Czytaj więcej

PSE zapewniają: remonty elektrowni nie zagrażają dostawom energii

W ciągu trzech kwartałów 2023 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 17,0 TWh i był niższy rok do roku o 4,4 proc. Spadek spowodowany był zmianą portfela klientów. W segmencie odbiorców biznesowych odnotowano spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 4,4 proc., a w segmencie odbiorców indywidualnych wolumen ten był niższy rok do roku o 0,3 proc. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w trzech kwartałach 2023 r. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 3,3 mld zł, tj. o 37,8 proc., co jest odzwierciedleniem gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym. Zwiększeniu uległy głównie przychody w segmencie odbiorców biznesowych.

Przychody Grupy LW Bogdanka wyniosły w I-III kwartale 2023 r. 2,69 mld. EBITDA ukształtowała się na poziomie 673,4 mln zł, zysk operacyjny to 309,0 mln zł, a zysk netto wyniósł 256,7 mln zł. W omawianym okresie produkcja węgla wyniosła 4,6 mln ton. W samym III kwartale, produkcja wyniosła 1,3 mln ton, a sprzedaż ukształtowała się na poziomie 1,5 mln ton.

Koszty i dochody mrożenia cen energii

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2023 r. spółki z Grupy Enea ujęły z tego tytułu w kosztach następujące kwoty odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (forma podatku od zysków nadmiarowych będących elementem mrożenia cen energii): Enea Elektrownia Połaniec w zakresie obrotu energią elektryczną w kwocie 12,7 mln zł i w zakresie wytwarzania 279 mln zł, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w zakresie obrotu 73,5 mln zł i w zakresie wytwarzania 1,68 mld zł, Enea Ciepło Sp. z o.o. w zakresie obrotu 6,8 mln zł i w zakresie wytwarzania 6,45 mln zł, Enea Nowa Energia Sp. z o.o. w zakresie wytwarzania 138 mln zł oraz Enea Trading Sp. z o.o. w zakresie obrotu 17 tys. zł. Co daje łączną kwotę 2,2 mld zł.

Jednocześnie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Enea rozpoznała w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. przychody z tytułu rekompensat w wysokości 3 mld zł., zaś przychody z tytułu rekompensat rozpoznała w łącznej wysokości 2,68 mld zł.

Czytaj więcej

Ostatnia prosta do nowej, rządowej węglowej agencji. Końca jednak nie widać

Na niekorzyść firm, działa rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które wprowadza mechanizm obniżenia należności gospodarstw domowych wobec przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną za 2023 r. „Brak wydania interpretacji potwierdzającej możliwość objęcia przez tzw. system rekompensat przychodów utraconych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MKiŚ skutkuje koniecznością zawiązania rezerwy. Wysokość rezerwy w kwocie ok. 264 mln zł ustalona została w oparciu o dane szacunkowe, dla sporządzenia których przyjęto założenie, że każdy punkt poboru energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, którego rozliczenie obejmie rok 2023 spełni jeden z warunków określonych w rozporządzeniu i w związku z tym otrzyma obniżenie kwoty swoich zobowiązań” – podkreśla firma.

Plan zastąpienia węgla gazem pod znakiem zapytania

Enea przekazała, że osiem bloków o mocy 230 MW zostaną wyłączone w 2027 r. Dwa bloki o mocy 560 MW w latach 2041 i 2042, zaś największy blok B11 o mocy 1100 MW w 2048 r. W 2022 r. Enea Wytwarzanie realizowała działania zmierzające do odtworzenia całości posiadanych mocy wytwórczych z istniejących bloków 200 MWe poprzez zabudowę wysokosprawnych i niskoemisyjnych w jednym z dwóch wariantów realizacji tj. dwóch bloków klasy 1100 MW każdy lub budowa trzech klasy 700 MW każdy. W 2022 r. Enea  zawiązała spółkę celową pod firmą Enea Elkogaz. Nowo powołana spółka zajmuje się odtworzeniem mocy wytwórczych bloków klasy 200 MW w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego. Jednak 17 października 2023 r. spółka unieważniła postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji z uwagi na brak ofert. „Aktualnie trwają prace nad określeniem dalszego kierunku realizacji projektu, po czym możliwa będzie aktualizacja powyższego harmonogramu.” – informuje firma.

Zysk operacyjny wyniósł 702,64 mln zł wobec 32,22 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,12 mld zł wobec 377,96 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz inne dochody sięgnęły 11,88 mld zł w III kw. 2023 r. wobec 8 mld zł rok wcześniej. W I-III kw. 2023 r. spółka miała 558,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 788,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży oraz innych dochodach w wysokości 35,9 mld zł w porównaniu z 22,7 mld zł. Zysk EBITDA sięgnął 3,43 mld zł wobec 2 mld zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Pozostało 89% artykułu
Energetyka Zawodowa
Polski węgiel spalany dla Ukrainy bez opłat ETS? Komisja Europejska się nie zgadza
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Energetyka Zawodowa
Niespodziewane efekty reformy rynku energii
Energetyka Zawodowa
Nowe rozporządzenie ma ułatwić wydatkowanie środków KPO na energetykę
Energetyka Zawodowa
Jak Ameryka zdobyła klucz do supremacji energetycznej
Energetyka Zawodowa
Ogrzewanie domu bimbrem. Będzie można samodzielnie pędzić paliwo do ogrzewania
Energetyka Zawodowa
BP spowalnia inwestycje w OZE. Chce odzyskać przychylność inwestorów