Elektrociepłownia Będzin S.A.
reprezentowana przez pełnomocnika:
adwokat Monikę Pawlak
/adres korespondencyjny do wiadomości redakcji/