Wśród wielu pytań, akcjonariusze chcieli wiedzieć, jakie surowce Bogdanka chce wydobywać w przyszłości. 

W raporcie okresowym opublikowanym 17 maja 2023 r., "Kluczowe elementy Strategii Rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 r.”, kopalnia podkreśla, że chce być multisurowcową firmą bazującą na eksploracji i komercyjnym wydobyciu szeregu surowców mineralnych kluczowych dla transformacji i atrakcyjnych rynkowo".

Czytaj więcej

Sejm mrozi ceny energii jeszcze bardziej niż dotychczas

"Wytypowaliśmy 11 surowców interesujących nas najbardziej. Przez najbliższy rok w 20 potencjalnych lokalizacjach będziemy się starać o koncesje na eksplorację, później wejdziemy z odwiertami badawczymi" – zapewnia firma.

W odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, kopalnia informuje, że do dalszych szczegółowych analiz spółka wytypowała sole potasowo-magnezowe, węgiel koksujący, bursztyn, fosforyty, metale ziem rzadkich, gips, złoto, ferrolity, (molibden i wolfram z miedzią Mo-W-Cu), cynk i ołów oraz uran.