Prąd i gaz tanieją na TGE. Rekordowe obroty

W styczniu 2023 roku odnotowano rekordowy obrót na rynku spot energii elektrycznej. Stało się to mimo że z początkiem tego roku dla Towarowej Giełdzie Energii ruszyła konkurencja w postaci platformy zakupowej Polskiej Grupy Energetycznej. Patrząc na ceny na TGE, te kolejny raz spadają.

Publikacja: 05.02.2023 10:52

Prąd i gaz tanieją na TGE. Rekordowe obroty

Foto: Adobe Stock

Obroty rosną mimo konkurencji dla TGE

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2023 r. 12 459 993 MWh, co oznacza spadek o 1,8 proc. w stosunku do stycznia 2022 r. Już rynku spot zawarto jednak transakcje o rekordowym wolumenie 6 180 676 MWh, co stanowi wzrost o 79,9 proc. w stosunku do rekordowego do tej pory grudnia 2022 r. oraz o 106,9 proc. rok do roku. Obroty były rekordowe zarówno na rynku dnia następnego, jak i na rynku dnia bieżącego. Na rynku dnia następnego wolumen obrotu wyniósł 5 576 567 MWh (wzrost o 85,5 proc. miesiąc do miesiąca i o 94,1 proc. rok do roku), co przekłada się na średnią dzienną w wysokości 179 889 MWh, przekraczającą dotychczasowe rekordowe wolumeny kontraktowane dla doby dostawy. Aktualny rekord w dziennych obrotach rynku dnia następnego dotyczy dostawy 20 stycznia br. i wynosi 246 106,5 MWh.

Czytaj więcej

Ceny diesla nie powinny istotnie wzrosnąć w wyniku unijnego embarga

Obrót energią na TGE nie słabnie, mimo że nie ma już obowiązku sprzedaży 100 proc. energii elektrycznej przez giełdę. Alternatywę dla TGE utworzyła Polska Grupa Energetyczna. Największy sprzedawca energii elektrycznej otworzył swoją platformę do sprzedaży energii. Handel tam jeszcze nie ruszył.

Prąd na rok kolejny tanieje

Ceny energii elektrycznej przy rosnących obrotach na rynku spot spadają. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku dnia następnego ukształtowała się w styczniu br. na poziomie 661,87 zł/MWh i jest to spadek o 128,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na rynku terminowym średnia ważona cena kontraktu rocznego na 2024 r. wyniosła w styczniu 2023 r. 870,42 zł/MWh, co stanowi spadek o 165,61 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu 2022 r.

Czytaj więcej

Unia uzgodniła limity cen na rosyjskie paliwa

Cena gazu nadal spada

Na rynku gazu ziemnego zawarto zaś w styczniu 2023 r. transakcje o wolumenie 13 887 620 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 23,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku dnia następnego ukształtowała się na poziomie 313,24 zł/MWh i jest to spadek o 254,58 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Spada także cena w kontrakcie rocznym na 2024 r. W styczniu br. wyniosła ona 359,94 zł/MWh, czyli o 149,76 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu 2022 r.

Prawa majątkowe i gwarancje pochodzenia

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w styczniu 2023 r. na poziomie 1 476 745 MWh, co stanowi wzrost rok d roku o 2,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 211,51 zł/MWh i jest to wzrost o 20,21 zł/MWh względem grudnia 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w styczniu 2023 r. o 157,2 proc. r/r, do poziomu 10 635 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 046,94 zł/toe, co oznacza spadek względem grudnia 2022 r. o 34,08 zł/toe.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w styczniu 2023 r. 4 207 760 MWh, co stanowi wzrost o 16,6 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,36 zł/MWh i stanowi to spadek o 2,32 zł/MWh w stosunku do grudnia 2022 r.

Energetyka Zawodowa
W Płocku wykluły się cztery sokoły wędrowne. Orlen ogłosił konkurs na imiona
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka Zawodowa
Ekonomiczny żywot starych węglówek Taurona dobiega końca. Zwolnień nie będzie
Energetyka Zawodowa
Rekordowe wyniki Taurona. W tle 8 miliardów rekompensat
Energetyka Zawodowa
Raport dla Orlenu o Bartłomieju Sienkiewiczu. Ekspert: To jest czarny PR
Energetyka Zawodowa
Kolejne zmiany kadrowe w Orlenie. Wiadomo kto jest w zarządzie